Denne privatlivspolitik er fastlagt af GREEN COMFORT A/S, CVR nr. 180 001 99, ”Green Comfort", "vi", "os" eller "vore” i denne privatlivspolitik.

1. Information om behandling af personoplysninger

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan vi behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

 

2. Green Comforts rolle som dataansvarlige

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi for, at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke følsomme) personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Green Comfort her:

GREEN COMFORT A/S

CVR: 180 001 99

Neptunvej 18, 8960 Randers SØ, Denmark

Kontaktperson:

Navn: Green Comfort

Telefon: 86416511

E-mail: info@green-comfort.com 

 

3. Hvilke personoplysninger vi indsamler og formålet

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

 

3.1 Besøgende på Green Comforts hjemmesider og brugere af Green Comforts online-tjenester

Når du besøger Green Comforts hjemmesider (f.eks. www.green-comfort.dk) eller bruger vores andre online-tjenester (på f.eks.  Facebook, Instagram og LinkedIn), kan Green Comfort behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider, hvordan du navigerer rundt på dem, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies her).

Vi behandler også personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller vores online-tjenester, f.eks. når du anvender vores online chat og når du anvender vores online kontaktformular, herunder dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, samt øvrige oplysninger du giver til os.

Vi bruger dine personoplysninger for, at vi kan gøre relevante produkter, leverancer, ydelser og services (”Ydelser”) tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og online-tjenester samt de Ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at gøre vores hjemmeside (og online tjenester) tilgængelige for dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3).

Vi opbevarer personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside 5 år.

 

3.2 Kunder hos Green Comfort

Når du er kunde hos Green Comfort, og køber via vores webshop, behandler Green Comfort personoplysninger om dit navn, din adresse, e-mailadresse, dine køb, betalingsoplysninger og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne opfylde aftalen med vores kunder, med henblik på at levere Ydelserne, fakturere, føre statistik og foretage kvalitetsstyring samt for at opretholde vores kunderegistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1) (b)) eller vores legitime interesser i at administrere dine oplysninger som kunde hos os (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi opbevarer personoplysninger om vores kunder 5 år.

 

3.3 Modtagere af markedsføring

Når du modtager markedsføring, herunder nyhedsbreve fra Green Comfort, behandler vi personoplysninger om e-mailadresse, telefonnummer, navn og produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), samt oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens Ydelser, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug, for at forstå den måde, som vores kunder tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring. Til brug herfor vil vi kunne uploade din e-mailadresse til annonceringsværktøjer hos f.eks. Google eller Facebook med henblik på fremsendelsen af målrettet markedsføring.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at efterkomme dit ønske om at modtage markedsføring fra os, som du har givet samtykke til efter markedsføringsloven (databeskyttelses-forordningen artikel 6(1)(f)).

Vi opbevarer personoplysninger om modtagere af markedsføring 2 år.

 

3.4 Deltagere i konkurrencer

Når du deltager i konkurrencer, behandler vi personoplysninger om profilnavn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, navn og Skostørrelse.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på administration af konkurrencer, udtrækning af vindere mv.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at afvikle konkurrencen og rette henvendelse til vinderen (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi opbevarer ovenstående oplysninger indsamlet i forbindelse med afholdelse af konkurrencer 1 år.

 

3.5 Medlemmer af Green Comforts kundeklub

Når du er medlem af Green Comforts kundeklub Green Comfort kundeklub behandler vi personoplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, dine køb, produktinteresser samt Skostørrelse.

Når du tilmelder dig vores kundeklub giver du samtykke til, at vi må sende dig markedsføringsmateriale på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal. Vi behandler derfor også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder f.eks. om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), og oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at give dig de fordele, der er forbundet med at være medlem af kundeklubben som f.eks. invitation til VIP-events, tidlig adgang til udsalg, særlige tilbud. Herudover bruger vi personoplysninger om dig for at administrere vores kundeklub.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at administrere medlemskab (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) og/eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og markedsføringslovens § 10).

Vi opbevarer personoplysninger om medlemmer af kundeklubben 30 dage.

 

4. Deling af dine personoplysninger med andre

Green Comfort kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning.

Green Comfort kan desuden videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Green Comfort overlader desuden dine personoplysninger til databehandler. Vores databehandler behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

 

5. Overførelse af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til lande uden for EU/EØS.

 

6. Opbevaring, dataintegritet og sikkerhed

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

 

7. Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mail ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Desuden vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.
8. Opdatering af vores privatlivspolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside.

Denne politik har versionsnr. 1 og er gældende fra den 1. marts, 2024.