Du har, når du handler hos green-comfort.dk, ifølge købeloven, to års reklamationsret på mangelfulde varer. Skulle du, ved levering, være så uheldig at modtage en forkert eller beskadiget vare, skal du reklamere indenfor rimelig tid, efter du har opdaget manglen, dog senest 14 dage fra leveringsdagen.

Det er dog en forudsætning for at udnytte reklamationsretten, at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af varen eller af anden skadevoldende adfærd.

Vær opmærksom på at green-comfort.dk også forhandleres i andre butikker. Herfra kan disse løbende komme retur til os og blive solgt på vores webshop, hvorfor varen kan være blevet prøvet på af andre kunder. Dette opfatter vi ikke som værende en mangel.

Ønsker du at reklamere på en modtaget vare bedes du fremsende fotos samt en beskrivelse af fejlen til vores e-mailadresse webshop@green-comfort.dk, hvorefter vi vil vurdere din sag. Er varen købt hos en af vores fysiske forhandlere bedes rette henvendelse hertil, da det er butikken selv som skal forestå din reklamation.

Vi forbeholder os ret til, med et enkelt forsøg, at afhjælpe en mangel eller erstatte med en tilsvarende ubeskadiget vare frem for at betale købssummen tilbage. Vær opmærksom på, at der er 14 dages behandlingstid på reklamationer fra den dag vi modtager skoene i butikken/med posten.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte webshop@green-comfort.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr